Select Page

Drugošolci pozdravljeni.

Tudi danes si najprej natančno preberite navodila, nato se zbrano lotite dela. Želim vam, da ste pri delu uspešni in ustvarjalni.

MATEMATIKA – ODŠTEVAM DO 100
Poglej skoke zajčkov, ki skačejo po poljih s števili.
Klikni na ZAJČEK

– Odpri SDZ (MAT) na strani 80 in natančno poglej prvi dve sliki. Glasno preberi računa pod slikama.

– Pri nalogi 16 zopet najprej dobro poglej sliki in nato napiši računa ter ju izračunaj:

30 – 5 = 25     60 – 7 = 53
– Na strani 81 reši nalogi 17 in 18. Pri računanju si pomagaj s pripomočkom, ki si ga naredil prejšnji teden (vrečke s kamenčki).

SLOVENSKI JEZIK
Preberi uganko in ugani za katero žival gre.

Ta pa težka ni uganka,
saj je tvoja stara znanka:
v rdečem krilcu gospodična,
sedem pik, da je bolj lična,
kadar pa zleti v nebo,
gledaš žalosten za njo.
(Vera Albreht)

Klikni na REŠITEV in se loti dela.

SPOZNAVANJE OKOLJA – SPOMLADI SEJEMO IN SADIMO

 • Odpri SDZ (SPO) na strani 75 in si trikrat preberi besedilo.
 • V zvezek za spoznavanje okolja najprej napiši naslov SPOMLADI SEJEMO IN SADIMO. Nato prepiši sestavek pod naslovom.
 • Preriši sliki, ki prikazujeta rast in razvoj trave ter rast in razvoj fižola.

 ŠPORT, GLASBENA UMETNOST

 • Preberi pravljico o gosenici.

Klikni na: GOSENICA

 • Kot gosenica se plazi po tleh, po sedežih, po stolih…
 • Zvijaj se kot gosenica, se kotali kot gosenica.
 • Poleti kot metulj.
 • Umiri se in zbrano poslušaj glasbo.
 • https://www.youtube.com/watch?v=lUWpbGqRu5s
 • Vse naloge ponovi še enkrat ob glasbi.
 • Pojdi na dvorišče, trikrat teci okrog hiše. Igraj se z žogo. Postavi si ovire in vodi žogo okoli ovir.

 Ovrednoti svoje delo: Kaj sem se danes učil/a? Kaj mi je šlo dobro? Kaj moram popraviti? Kaj bi sporočil/a svoji učiteljici in sošolcem?

(Visited 6 times, 1 visits today)