Select Page

Drugošolci pozdravljeni.  

SLOVENSKI JEZIK
Spomni se na lutkovno predstavo, ki si jo gledal/a včeraj. Oglej si fotografije.
Ustno odgovori na spodnja vprašanja.
Naštej katere lutke so nastopale v lutkovni predstavi. Kje so nastopale? Kdo jih je vodil? (Kdo je z njimi igral?) S pomočjo česa se lutke premikajo? Iz kakšnih materialov so izdelane lutke? Kdo jih izdela? Čemu služijo lutke? Ali bi znal/a izdelati lutko? Kaj bi potreboval/a za izdelavo?

V SDZ(SLJ) v kazalu poišči naslov Simon v lutkovni delavnici, kjer boš spoznal/a, kako se izdelajo senčne lutke.
Besedilo trikrat preberi, dvakrat tiho in enkrat glasno.
Ustno odgovori na spodnja vprašanja.
Kaj je obiskal Simon? Kdo je vodil lutkovno delavnico? Katere vrste lutk so izdelali v lutkovni delavnici? Kaj je potreboval Simon, da je izdelal senčno lutko? Kaj je naredila Maruša, ko so vsi otroci končali z delom? Kdo je stopil skozi vrata, ko je Maruša prižgala luč? Kaj je naredila lutka velikanka? Kaj si je ogledala? Kaj so delali otroci in lutka velikanka?

Reši naloge v SDZ na strani 65.

GLASBENA UMETNOST, ŠPORT- GREMO VSI NA PLES
Danes boš plesal/a.
Kakšen ples ti je všeč? Kdaj je priložnost za ples? Kako lahko plešemo? Kaj je solo ples? Kaj je ples v paru? Kaj je skupinski ples? (spomni se na naše lanske plesne nastope na dobrodelnem koncertu, ob materinskem dnevu, ob prihodu bodočih prvošolcev)
Oglej si spodnji video posnetek.

 https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/glasba-in-ples/gremo-vsi-na-ples/gremo-vsi-na-ples

PLESNO OGREVANJE

Ker je ples gibalna aktivnost, se morajo plesalci na začetku ogreti.
Da se boš dobro ogrel/a, naredi vaje za ogrevanje. Ogrej si celo telo od glave do pete.

Na izobraževalnem portalu Lilibi.si si oglej posnetek z naslovom Skupinski ples. Zraven zapleši.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/glasbena-umetnost/glasba-in-ples/gremo-vsi-na-ples/skupinski-ples
Nauči se posamezne gibe ob posnetku. Posameznim gibom daj imena. Preštej kolikokrat izvedeš posamezen gib. Ob posnetku večkrat zapleši. 

SPOZNAVNJE OKOLJA

Odpri SDZ (SPO) na strani 88

Oglej si ilustracijo in odgovori na vprašanja.
Katere osebe se gibajo? Kako se te osebe gibajo? Katere osebe se ne gibajo?
Ali se gibajo tudi predmeti? Kateri? Kako se ti predmeti gibajo? Ali pri gibanju puščajo sledi? Kateri predmeti se ne gibajo?
Dobro si poglej tudi sličice na strani 89, natančno preberi besedilo.

MATEMATIKA
Na izobraževalnem portalu Lilibi.si rešuj zabavne naloge. Klikni na spodnjo povezavo.
https://www.lilibi.si/solska-ulica/matematika/merim/tehtanje

Odpri SDZ (MAT) na strani 21. Dobro opazuj slike in ustno odgovori na vprašanja.
Natančno si oglej slike na strani 22 in dopolni odgovore.

Želim, da pri delu uživaš.
Učiteljica Suzana

(Visited 88 times, 1 visits today)