Select Page

Drugošolci pozdravljeni.
Za nami sta dva uspešna tedna učenja na daljavo, v katerih ste se dela lotili zelo zavzeto in odgovorno.
Le tako naprej.
TEDENSKE NALOGE
Beri glasno 10 minut, vsak dan eno besedilo iz SDZ (SLJ) ali SDZ (SPO).
Beri tiho (Anica in grozovitež, Piki Jakob ali katero drugo knjigo, ki jo imaš doma).
Zabavno branje (na spodnji povezavi klikni na rumeno ovčko).
www.frepy.eu/
– Vsak dan pomagaj staršem pri domačih opravilih (odnesi smeti, posesaj sobo, sodeluj pri pripravi hrane, pometi dvorišče, poskrbi za domače živali…).

Foto: Suzana Pirman

SLOVENSKI JEZIK, LIKOVNA UMETNOST

 • Zbrano poslušaj posnetek pravljice Obuti maček, ki sta jo napisala brata Grimm.

https://www.youtube.com/watch?v=NbTR_TY_hew

 • Po poslušanju ustno odgovori na spodnja vprašanja.
 • Naštej glavne junake. Opiši obutega mačka.
 • Kje se pravljica dogaja?
 • Kako se pravljica konča?
 • Na list s flomastri nariši škornje obutega mačka in jih dopolni z različnimi črtami.

GLASBENA UMETNOST

 • Ali se spomniš še kakšne pravljice ali pesmice, v kateri je bil glavni junak maček?
 • Poslušaj posnetek pesmi, ki jo že znaš, zato ob posnetku poj, lahko pa tudi zaplešeš.
 • https://www.youtube.com/watch?v=aIxx4qZi9Hw.

 MATEMATIKA

 • Na strani 79 v SDZ ( MAT)  reši nalogo 15. Prečrtaj račune z nepravilnim rezultatom. Prečrtane račune prepiši in pravilno reši.
 • Prepiši račune in besedilno nalogo v zvezek ali na list in jih reši. 
 • Klikni na PONOVIM

ŠPORT

 • Pojdi na dvorišče ali bližnji travnik. Za ogrevanje najprej teci. Naredi gimnastične vaje, razgibaj se od glave do pete.
 • Vadi preskakovanje kolebnice (če nimaš kolebnice lahko uporabiš navadno vrv).
 • Postavi si ovire in tekaj okoli ovir.

Ovrednoti svoje delo: Kaj sem se danes učil? Kaj mi je šlo dobro? Kaj moram popraviti? Kaj bi sporočil svoji učiteljici in sošolcem?

Želim vam, da ste pri delu uspešni in ustvarjalni.

Učiteljica Suzana

(Visited 5 times, 1 visits today)