Skoči na glavno vsebino
Select Page

Obvezni izbirni predmet RAČUNALNIŠTVO – UREJANJE BESEDIL

Obseg – 35 ur letno.

Izvedba – 1 ura na teden ali strnjeno v tečajni obliki (po dogovoru).

Izvajalec – mag. Darko Pepevnik

NEKAJ RAZLOGOV ZA IZBIRO TEGA IZBIRNEGA PREDMETA:

  1. Spoznali boste, da lahko računalnik uporabite za koristnejše stvari kot je preganjanje dolgega časa.
  2. Spoznali boste, da je računalnik odlično orodje s katerim si lahko pomagamo pri vsakdanjih opravilih. Seveda pa moramo poznati način njegoveg delovanja in uporabo njegovih programov.
  3. Seznanili se boste z VARNO RABO INTERNETA IN NAPRAV.
  4. Naučili se boste ukazovati računalniku s tem, ko boste uporabljali različne programe in izdelovali svoje s programskim orodjem Scratch.
  5. Naučili se boste tudi nekaj osnov uporabe programov, ki jih boste potrebovali pri svojem rednem šolskem delu (Word, Power Point, Slikar …) vse do konca vašega šolanja. Poznavanje uporabe urejevalnika besedil boste potrebovali tudi ko boste pisali diplomsko, magistrsko ali doktorsko nalogo.
  6. Največ časa bomo namenili urejevalniku besedila Word s pomočjo katerega boste pisali prispevke v šolski časopis in na koncu izdelali krajšo projektno nalogo iz področja, ki ga imate najraje (npr. Moj pes Pazi).
  7. Ob pisanju in urejanju različnih besedil boste bogatili svoj besedni zaklad in skrbeli za pravilno pisno izražanje v slovenskem jeziku.
  8. Pri svojem delu boste uporabljali osebne računalnike, računalniške tablice (iPad), pametne telefone in ostale vhodne in izhodne naprave, ki jih premoremo.
  9. In kar je od vsega najpomembnejše, naučili se bomo medsebojno sodelovati, se skupaj učiti, preizkušati računalniške izdelke, si medsebojno pomagati in se zavedati, da ni nič hudega tudi takrat, ko se zmotimo. Nasprotno, na napakah se učimo!

 

KAKO BOMO OCENJEVALI?

Za ocene ne bomo spraševali niti pisali testov.
S številčnimi ocenami bomo ocenjevali postopke nastajanja izdelkov, izdelke same in učenčev odnos do predmeta.

Ker v zadnjih dveh letih izbirni predmet UREJANJE BESEDIL nismo izvajali, si lahko s klikom na gumb ogledate nekaj primerov nalog učencev iz drugih slovenskih osnovnih šol. PRIMERI IZDELKOV

(Visited 167 times, 1 visits today)
Dostopnost