Pred počitnicami ste že nekoliko ponovili prehranjevalne verige in splete. Večina je ugotovila, da je pri obeh pomembna smer puščice in da se v prehranjevalni splet povezujejo različne prehranjevalne verige.

  1. V spletnem učbeniku (klikni na besedo ali povezavo https://folio.rokus-klett.si/?credit=DN7UC&pages=62-63) predelaj snov na straneh 62 in 63. V zvezek zapiši naslov »MORJE« in z nekaj besedami v alinejah zapiši glavne značilnosti pršnega pasu, bibavice, obalnega pasu, globokomorskih ravnic in odprtega morja.
  2. Nato v delovnem zvezku (klikni na besedo ali povezavo https://folio.rokus-klett.si/?credit=NAR7-iRp-ZAU1&pages=60-61) reši strani 60 in 61 (če nimaš možnosti kopiranja, odgovore prepiši v zvezek).
  3. V zvezek zapiši naslov »SPUŽVE« in prepiši besedilo na povezavi.

Vso prepisano snov in rešene naloge mi pošlji na naslov barbara.petric@os-podcetrtek.si.

(Visited 221 times, 1 visits today)