Select Page

NARAVOSLOVJE 6 – 11. teden

Še zadnji pozdrav preko pouka na daljavo. Prejšnjič ste spoznali, da je seme lahko obdano z osemenjem, ki se razvije iz plodnice. Seme in osemenje skupaj z eno besedo imenujemo PLOD. Naštejte nekaj plodov, ki jih poznate in jih zapišite v zvezke. Te plodove tudi...

BIOLOGIJA 8 – 11. teden

Pozdravljeni pri zadnji uri pouka na daljavo. S pomočjo učbenika (stran 102, 103) rešite delovni list. Kdor ima to možnost naj ga natisne in nalepi v zvezek. Rešitve bomo pregledali še ta teden, ko se vrnemo v šolske klopi. Takrat bomo tudi ponavljali in utrjevali...

NARAVOSLOVJE 7 – 11. teden

Pozdravljeni v zadnji uri pouka na daljavo. Prejšnjo uro ste spoznali, da imajo polži nogo z glavo, strgačo in mehko telo, ki je pri večini pokrito z enodelno hišico. Polži brez hišice se imenujejo goli polži. Polži se lahko prehranjujejo z rastlinsko ali živalsko...