Dragi osmošolci

Smo že v desetem tednu izobraževanja na daljavo, ki pa se še vedno nadaljuje. Have you EVER thought this could happen? 🙂

Najprej preverimo REŠITVE prejšnjega tedna.

1. HAVE YOU EVER DONE ANY EXTREME SPORT?

Are you an adrenaline junkie? Si adrenalinski navdušenec? Si se že preizkusil/-a v katerem od ekstremnih športov ali adrenalinskih aktivnosti?

a) EXTREME SPORTS VIDEO

Oglej si posnetek EXTREME SPORTS o adrenalinskih športih in razmisli ali bi se želel/- a preizkusiti v katerem od njih.

b) MAKE NOTES IN YOUR NOTEBOOK

Na povezavi EXTREME SPORTS najdeš nekatere od zanimivih športnih dejavnosti, ki poženejo adrenalin po žilah. Zapiši njihova poimenovanja v zvezek in jih prevedi. Zapiske pošlji na moj spletni naslov eva.cankar@os-podcetrtek.si danes do 18.00.

c) PRACTICE MAKES PERFECT

  • učbeniku na strani 80 pri nalogi 1 poveži poimenovanja adrenalinskih športov z ustreznimi slikami. Nato svoje odgovore preveri s pomočjo spodnjega posnetka.

 

  • na Liveworksheets te pri NALOGI 1 čaka delovni list z aktivnostmi, ki jih moraš zapisati pod ustrezno sliko.

 

2. PRESENT PERFECT WITH EVER, NEVER, JUST

Pri tvorjenju povedi  v Present Perfect pogosto naletimo na besedne pokazatelje EVER (kadarkoli do sedaj), NEVER (nikoli) in JUST (ravnokar). Povejo nam več o izkušnjah in doživetjih, ki so že bila (ravnokar) ali pa še sploh ne doživeta.

a) EVER, NEVER, JUST

Na povezavi PRESENT PERFECT IN EVER, NEVER, JUST se ti odpre tabelska slika, ki jo natančno prepiši v zvezek ter zapiske pošlji na moj spletni naslov eva.cankar@os-podcetrtek.si danes do 18.00.

b) EXTRAORDINARY EXPERIENCES

  • Si želiš nenavadnih, posebnih doživetij? Prisluhni oglasu za tri takšna posebna doživetja in v učbeniku na strani 80 pri nalogi 2B poveži vprašanja z ustreznimi odgovori.

 

  • V zvezek zapiši resnične stavke o sebi in svojih doživetjih, ki jih oblikuješ na podlagi iztočnic pri nalogi 4 v učbeniku na strani 81. Bodi pozoren/-na na pravilno uporabo oblike za glagol GO, saj je lahko BEEN (izkušnja; smo se že vrnili) ali GONE (smo še vedno tam).

 

3. PRACTICE MAKES PERFECT

Utrdi novo snov s pomočjo nalog.

a) WORKBOOK

  • V delovnem zvezku na strani 56 reši naloge 1, 2 in 3.
  • V delovnem zvezku na strani 58 reši naloge 1, 2 in 3. Nalogo 4 na strani 59 reši s pomočjo spodnjega posnetka.

 

b) LIVEWORKSHEETS

  • V spletnem delovnem zvezku reši NALOGO 2 – na prvi strani je razlaga snovi, na drugi strani pa sledijo naloge.

Želim ti prijetno delo

Učiteljica Eva

(Visited 51 times, 1 visits today)